webinar register page

Webinar banner
Закуси с мен online: Саша Безуханова. За новото време и хората, които го създават
Следващата ни закуска ще бъде специална по много причини. Ще продължим темата за дигиталната трансформация, но вече ще излезем далеч извън пределите на дадено решение и ще засегнем повече обществено-значимите аспекти на промяната днес. Ще говорим за промяната в България и дигиталните хора, които носят в себе си живеца на тази промяна. Ще обърнем поглед с позитивизъм към общностите, които днес творят едни от най-вълнуващите проекти, променящи средата в България.

Такъв проект е и MOVE.BG. Мувърите са общност от хора, които работят ежедневно за позитивната промяна в България: „Ние сме платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.“

Ще ви срещнем със създателя на тази платформа – Саша Безуханова. С нея ще си говорим за изминалите 7 години, откакто MOVE.BG същестува и многото добри дела, в които те имат пръст. Ще погледнем в бъдещето и ще ви запитаме и вас – какво е нужно, за да може България утре да е мястото, в което всеки да мечтае да живее?

„Живеем във време на фундаментална трансформация в света. Глобалната свързаност променя икономическия, политическия и социалния процес, както и всеки от нас в личен план. Светът търси болезнено новия си баланс в комплексен процес на разрушение и градеж, в противопоставяне на стария манталитет на властване през агресия, страх и подчинение и формулата на новото време – на свързаност, солидарност и споделяне. Все повече са пробудените за новото – хората, които измерват личния си успех и щастие с приноса за просперитета на общността си и света. Това е нов морален избор и ново измерение на личностното ни и обществено развитие.

За тази философия на развитие и промяна в България работи MOVE.BG.“, Саша Безуханова

Jun 24, 2020 08:30 AM in Sofia

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Limacon.