webinar register page

Webinar banner
PRACOVNÉ VYUČOVANIE NA PRVOM STUPNI ZŠ
Práca s papierom a kartónom ako ukážka významu pracovného vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese

Lektorka: PaedDr. Zuzana Ferková, ZŠ Most pri Bratislave

Obsah webinára:
Poukážeme na význam a miesto pracovného vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese.

• Povieme si, čo by mali žiaci zvládnuť v jednotlivých ročníkoch, aké medzipredmetové vzťahy môžeme uplatňovať a aké kompetencie môžeme rozvíjať.
• Ukážeme si metódy a formy práce preferované pri výučbe pracovného vyučovania, pričom zdôrazníme bezpečnosť pri práci.
• Predstavíme si pracovné zošity pre 3. a 4. ročník ZŠ so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR.
• Na ukážke demonštrujeme použitie pracovných zošitov.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov pre primárne vzdelávanie na základných školách.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Apr 21, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.