webinar register page

Webinar banner
לא רק פרשת השבוע #3
פרשת יתרו: ציפורה
פרשת משפטים: יהשוע
פרשת תרומה: שלמה המלך
פרשת תצווה: נדב ואביהו
פרשת כי תשא: אהרון
פרשת ויקהל: בצלאל
פרשת פקודי: משה
פרשת ויקרא: מקריבי הקורבנות

כל האירועים יתקיימו בימי שישי בשעה 11:00
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Beit Avi Chai.