webinar register page

Webinar banner
[#webinarRezero] Burilles de cigarreta, un petit residu que requereix gran atenció
Les burilles de cigarreta no són actualment una prioritat en l'agenda política de la prevenció i gestió de residus, tot i ser un dels residus més abundants en la brossa dispersa d'entorns naturals i urbans i causar greus impactes ambientals, degut a la seva composició material i l'acumulació de substàncies tòxique,s i elevats costos de neteja i gestió per a l'administració.

En aquesta conferència presentarem quina és la situació actual pel que fa a la generació i gestió dels residus de cigarreta a Catalunya, quins són els principals impactes ambientals i econòmics que poden ocasionar i analitzarem i debatrem sobre quines mesures es poden implantar per reduir els seus impactes i facilitar la seva recollida i tractament.

Dia i hora: Dimecres 18 de novembre de 12 a 13.30h

Més informació:
https://rezero.cat/webinarrezero-burilles-de-cigarreta/(s'obre en una pestanya nova)

Nov 18, 2020 12:00 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rezero - Prevenció Residus i Consum.