webinar register page

Komercjalizacja wyników badań naukowych - webinarium dla naukowców
Webinarium dot. komercjalizacji wyników badań naukowych
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze składaniem wniosków patentowych i własnością intelektualną w sektorze surowcowym dla naukowców oraz technologów pracujący na uczelniach oraz w instytutach badawczych.

Dec 8, 2020 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: INNOWO.