webinar register page

Webinar banner
Webinar Waterketen - juli 2021
De operationele groep “WATERKETEN” is een project waarin er geprobeerd wordt duidelijkheid te scheppen rond het gebruik van industrieel effluent van waterzuiveringsinstallaties (met lozing op oppervlaktewater) als irrigatiewater in de landbouw. In periodes van langdurige droogte kan het immers dienen als één van de mogelijke alternatieve waterbronnen, indien captatie van het oppervlakte water of grondwater niet meer mogelijk zou zijn.

In het project wordt er duidelijkheid gebracht rond zowel het wettelijke kader dat van toepassing is, als op de kwaliteitsverwachtingen en vereisten.

Jul 26, 2021 04:00 PM in Brussels

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: United Experts.