webinar register page

Webinar banner
Sukcesy i wyzwania w czasie Covid-19 w Szwajcarii i Polsce. Wnioski na przyszłość / Successes and challenges during COVID-19 in Switzerland and Poland. Experience gained for future potential pandemics
Ambasada Szwajcarii oraz Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza serdecznie zapraszają na webinarium "Sukcesy i wyzwania w czasie Covid-19 w Szwajcarii i Polsce. Wnioski na przyszłość" , które odbędzie się w ramach cyklu konferencji Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu.
Miło nam poinformować, że Ministerstwo Zdrowia objęło patronat nad tym wydarzeniem.
Webinarium jest otwartym eventem adresowanym zarówno do przedstawicieli służby zdrowia w Polsce, jak i w Szwajcarii.
Spotkanie prowadzone będzie w jęz. angielskim z tłumaczeniem na jęz. polski.

The Swiss Embassy together with the Polish-Swiss Chamber of Commerce would like to invite you to a webinar on "Successes and challenges during COVID-19 in Switzerland and Poland. Experience gained for future potential pandemics" that takes place in the framework of the Polish-Swiss Forum for Health Dialogue.
We are happy to inform you that the Ministry of Health took patronage over this event.
This webinar is an open event addressing both healthcare representatives in Poland and Switzerland.
The meeting will be held in English with translation into Polish.

Jul 2, 2020 11:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Swisschamber Poland.