webinar register page

Webinar banner
ITAPA Digital Talk: Progres v informatizácii: čo sa podarilo od volieb?
Informatizácia verejnej správy je v každej vyspelej krajine absolútnou samozrejmosťou. Zjednodušuje život občanom, podnikateľom a v neposlednom rade aj samotným úradníkom. Na Slovensku už roky hovoríme o premrhanej miliarde z OPISu. V programovom období, ktoré sa oficiálne skončilo v roku 2020 (s dobehom do 2023) sme získali ďalších 800 mil. eur v rámci programu OP Integrovaná infraštruktúra. Ďalšie zdroje Slovensko investuje každoročne zo štátneho rozpočtu, pričom väčšiu časť týchto výdavkov predstavujú prevádzkové náklady. Ďalšie možné zdroje, ktoré majú prispieť k informatizácii, resp. digitalizácii Slovenska, budeme mať k dispozícii v rámci Plánu obnovy a možno aj v rámci nového programového obdobia v rámci OP Slovensko.

Počas Digital Talku sa dozviete o posune v informatizácii na Slovensku za posledný rok. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pred necelým rokom avizovalo rozsiahle upratovanie v štátnom IT. O výsledkoch tejto konsolidácie budú informovať predstavitelia ministerstva. Dozviete sa tiež o tom, ako sa darí implementovať 50 projektov OPII a aké sú ich výsledky. Pod gesciou Ministerstva financií sa zase uskutočnila Revízia výdavkov na Informatizáciu 2.0, ktorá mala ambíciu viesť k vyššej efektívnosti.

Nemenej dôležitou časťou Digital Talku bude diskusia o tom, čo nás v informatizácii čaká v najbližších rokoch. Aký je plán pre implementáciu OPII, ako bude vyzerať digitalizácia v rámci Plánu obnovy a čo môžeme očakávať od operačného programu Slovensko.

Diskusia ITAPA Digital Talk má interaktívnou formou popísať situáciu a prekážky v tejto oblasti, ale najmä identifikovať príležitosti a možnosti, ako zvýšiť kvalitu informatizácie a digitalizácie na Slovensku.

Apr 27, 2021 03:00 PM in Prague Bratislava

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register