webinar register page

Webinar banner
Opi investoinnin perusteet Invest for Excel ohjelmalla
Webinaarin tarkoitus on antaa perustietous siitä, miten Invest for Excel -sovellusta käytetään tehtäessä kassavirtapohjaista mallinnusta investointien kannattavuuslaskennassa.

May 17, 2023 09:00 AM in Helsinki

Webinar logo
* Required information
Loading