webinar register page

SGA & UNICEF - Deca i gejming industrija: izazovi i prilike
U sredu, 2. juna sa početkom u 18 h, UNICEF u Srbiji i SGA zajednički će predstaviti prvi u nizu programa koji se bave odnosom gejming industrije sa jedne, i, dece, mladih i roditelja sa drge strane. Ovo je prva zajednička aktivnost dve organizacije koje su pre mesec dana ozvaničile svoje partnerstvo.

Jun 2, 2021 06:00 PM in Budapest

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: SGA.