webinar register page

Webinar banner
VIETE, ČO JE TO GAMIFIKÁCIA?
Aktivizujúca metóda a iné inovatívne prvky vo vyučovaví s cieľom motivovať žiačky a žiakov

Lektorky:
Mgr. Silvia Škultétyová, špeciálna pedagogička v ŠZŠ v Handlovej
Mgr. Dagmar Rybárová, špeciálna pedagogička v ŠZŠ v Handlovej

OBSAH WEBINÁRA:

• Vymedzíme si pojem gamifikácia a priblížime, ako ju aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese.
• Hovoriť budeme o výhodách gamifikácie.
• Prinesieme praktické námety na tvorbu pomôcok.
• Podelíme sa s vami o skúsenosti s implementáciou gamifikácie.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:
Pre špeciálnych pedagógov, pre učiteľov 1. a 2. stupňa ZŠ, pre vychovávateľov v ŠKD a pedagogických zamestnancov.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 11, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.