webinar register page

Webinar banner
The Future of the AV Industry After the Pandemic: A Look Ahead
The film industry was already facing radical changes before the COVID-19 crisis, which only accelerated the process of transformation.
An industry event organized by Motovila Institute (Creative Europe Desk Slovenia) and the Slovenian Art Cinema Association in the framework of the LIFFe festival and in partnership with the Center for Creativity, the Municipality of Ljubljana and Slovenian Film Centre will therefore provide a look into the future of the audiovisual industry in the light of the pandemic and the new EU Creative Europe programme.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Filmska industrija se je s korenitimi spremembami soočala že pred koronakrizo, ta pa je proces preobrazbe samo pospešila.
Strokovno srečanje v organizaciji Motovile (Centra Ustvarjalna Evropa) in Art kino mreže Slovenije v okviru festivala LIFFe in v koprodukciji Centra za kreativnost ter s podporo Mestne občine Ljubljana in Slovenskega filmskega centra pogled usmerja v prihodnost industrije v luči posledic pandemije in novega programa EU Ustvarjalna Evropa.

Nov 17, 2020 01:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Motovila CED Slovenia.