webinar register page

Efektívne obchodovanie časť 2 – Prehľadný reporting a plánovanie?
Pre koho je webinár vhodný: Obchodný riaditeľ, Manager

S nástupom digitálnych technológií nám denne berú našu pozornosť stovky až tisíce rôznych interakcií a je čoraz ťažšie sa sústrediť na dôležité veci. Toto je platné hlavne v obchode, kde práve laser focus prináša úspechy.
Zároveň v obchode pracujeme so stále vyšším počtom dát a už nie je možné udržať všetky údaje v exceli a už vôbec s nimi efektívne pracovať. Práve preto Vám prinášame sériu webinárov – Efektívne obchodovanie.

O čom bude druhá časť?
Spýtali sme sa viac ako 150 obchodných riaditeľov a manažérov, ktoré funkcie CRM nástroja sú pre nich najdôležitejšie. Prehľadný reporting a plánovanie bol a takmer všetkých na prvých priečkach.
Ako mať real-time reporty „po ruke“ vo vhodnom čase? Ako zlepšiť forecasting a tým aj plánovanie výroby?

Takže nech sa páči - Efektívne obchodovanie časť 2 – Prehľadný reporting a plánovanie

Miroslav Procházka
CX/EX Solutions Manager


Týmto súhlasím so spracovaním osobných údajov. Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu. Pre viac informácii Ochrana osobných údajov: https://www.anodius.com/sk/ochrana-osobnych-udajov/
* Required information
Loading