webinar register page

Webinar banner
Webinar - Vertrouwen in gebouwen
Met de COVID-19-crisis krijgt 'gezond gebouw' een nieuwe betekenis. Bestaande gebouwinrichtingen hielden (nog) geen rekening met de pandemiesituatie waarin we ons nu bevinden. Steeds meer gebouwen worden aangepakt om te voldoen aan de nieuwe inzichten. Samen werken we aan het vertrouwen in gebouwen.

Apr 15, 2021 10:00 AM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DGBC Webinar.