webinar register page

Webinar banner
Pregătiți pentru era digitală
”Pregătiți pentru era digitală – competențe digitale pentru o Europă digitală”

Evenimentul online la care vă invităm va fi structurat sub forma unei dezbateri informale cu scopul de a reuni (în mod virtual) studenți, elevi, reprezentanți ai instituțiilor de educație și actori locali din domeniul TIC.
Principalul obiectiv al evenimentului este de a prezenta oportunitățile de finanțare oferite de Uniunea Europeană (prin Politica Europeană de Coeziune) atât în domeniul educațional cât și pentru sectorul privat în ceea ce privește îmbunătățirea competențelor digitale, așa cum sunt acestea prezentate în Planul de Acțiune pentru Educație Digitală.
Dorim să creștem nivelul de conștientizare al necesităților, oportunităților și provocărilor legate de competențele digitale în cadrul sistemului de educație și piața muncii din România, prin organizarea acestei dezbateri publice online, pornind de la evaluarea stării de fapt și activități planificate sau în implementare legate din cadrul Planului de Acțiune pentru Educație Digitală.

Jul 29, 2020 01:00 PM in Bucharest

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Radu BIG.