webinar register page

Webinar banner
ZARAĎOVANIE DO KARIÉROVÝCH STUPŇOV A UZNÁVANIE ATESTÁCIÍ
Všetko, čo sa potrebujete vedieť o atestáciách

Lektorka:
Ing. Jarmila Belešová, odborníčka na personalistiku v školstve

Obsah webinára:
Zaraďovanie do kariérových stupňov a uznávanie atestácií
- zaraďovanie zamestnancov s atestáciou do kariérových stupňov
Atestácie, ich vykonávanie, platnosť a vplyv na zaradenie do platovej triedy
- čo je atestácia, kto ju uskutočňuje a čo tvorí atestáciu,
- kto môže vykonať atestáciu,
- pracovné voľno na vykonanie atestácie,
- uznávanie kvalifikačných skúšok a ich náhrad za atestáciu,
- tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a jeho uznanie ako atestácia,
- platnosť atestácií,
- kariérové stupne,
- zaraďovanie zamestnancov s atestáciou do kariérových stupňov,
- praktické príklady.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Sep 27, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.