webinar register page

Webinar banner
Amgen Osteoporos – ett prioriterat område. Frakturkedjan i teori och praktik
Varmt välkomna till det tredje mötet om Region Skånes frakturkedja och PSV.

Vi arrangerar detta möte både fysiskt på plats men även via länk för de som så önskar.

År 2021 är ett ”osteoporos-år”, vilket har betydelse för Dig som träffar patienter med osteoporos att känna till:
- Nya behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket (2020)
- Nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar från Socialstyrelsen
- Osteoporos är prioriterat sjukdomsområde i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Välkommen att delta på en utbildning där olika experter berättar om frakturkedjan i teori och praktik, utifrån PSV.

Föreläsare:
Prof Kristina Åkesson, Ortopedkliniken SUS Malmö
Dr Linnea Malmgren, Geriatriska kliniken SUS Malmö,
Dr Anders Olofsson, Ortopedkliniken Helsingborg,
Dr Panagiotis Tsoupidis, Endokrinkliniken SUS Malmö
Dr Christian Anker-Hansen, Vårdcentralen Norra Fäladen Lund

Moderator: Prof Kristina Åkesson

Målgrupp:
Verksamhetschefer, enhetschefer, läkare, frakturkoordinatorer, osteoporosintresserade sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter.

Kostnader för digitalt deltagande är kostnadsfritt. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webinariet. Amgen bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen.

Registreringen nedan behöver ske per enskild person. Önskar fler kollegor på kliniken delta behöver de också registrera sig och om ni har för avsikt att sitta tillsammans vid deltagande via samma länk behöver Amgen kontaktas innan mötet via kontaktperson som anges i inbjudan.

Registrering sker per enskild person och med den mailadress som du tänkt delta med i webinariet för att komma åt möteslänken.

Amgen Sverige skickar påminnelser och webblänken samt annan relevant information om denna webbföreläsning via e-post. I samband med mötet kommer vi även att kontakta dig för uppföljning av mötet.

Oct 21, 2021 06:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Gabriella Gårdenberg.