webinar register page

הנכבה בתרשיחא - אירוע זיכרון לכיבוש הכפר
הכפרים הפלסטיניים בתוך מדינת ישראל, שעל פניו שרדו את ההרס והטיהור האתני ב- 1948 נושאים גם הם, למרות שנותרו קיימים או קיימים חלקית, היסטוריה טראומאטית וסיפורים מושתקים. תרשיחא הוא אחת הדוגמאות הבולטות לכך.

כדי להבין את המשמעות העמוקה של הנכבה הפלסטינית, נשאל על גורל האזרחים, המשפחות והרכוש הפלסטיני בעקבות כיבושו ב-48.

נלמד על נסיבות כיבוש הכפר, על הטראומה, על ההתנגדות, על הנכבה המתמשכת ועל פעולות הזיכרון שמקיים הדור הצעיר בתרשיחא בשנים האחרונות.

נארח את מרים הווארי וד"ר אסאמה טנוס, בן ובת תרשיחא מהדור השלישי והרביעי לנכּבּה, להרצאה משותפת ודיון על עבר, הווה ועתיד, לרגל יום השנה לכיבוש הכפר בסוף אוקטובר 1948.
הדיון יתקיים העברית, הכניסו פרטים למטה ותקבלו לינק להשתתפות באימייל.

Oct 29, 2020 07:00 PM in Jerusalem

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rachel Beitarie.