webinar register page

Finančni management – Logični okvir razpisov za sofinanciranje projektov
Bojan Schuch, mednarodni strokovnjak za strateški in finančni razvoj organizacij bo udeležencem spletnega seminarja predstavil nabor nasvetov z vidika učinkovitega projektnega managementa: kako se lotiti procesa oblikovanja projektne prijave, kaj so najpogostejše napake prijaviteljev pri branju in razumevanju razpisne dokumentacije in kakšne so dobre prakse. Kot izkušeni finančni svetovalec se bo Bojan posebej osredotočil na koristne namige v procesu snovanja projekta, ki vam lahko prihranijo preglavice tudi pri kasnejšem izvajanju projekta.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bojan Schuch, an international expert for strategic and financial development of organizations, will present a set of tips for effective project management: how to start the project application process, how to identify the most common mistakes in reading and understanding tender documents, and how to recognize good practices. As an experienced financial advisor, Mr Schuch will primarily provide guidelines for the process of project design, which you will be able to use even at later stages of project implementation.
---------------------------------------------
Serija usposabljanj zavoda Motovila je organizirana kot del dejavnosti Partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

The training series is organized by the Motovila Institute as part of the activities of the Centre for Creativity Platform Partner Network. The project is co-financed by the EU (from the European Regional Development Fund) and the Republic of Slovenia.

Jun 9, 2020 10:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Motovila CED Slovenia.