webinar register page

Webinar banner
Bozkurt Taşkın değerlendirme Raporu Gözlem ve Değerlendirmeler
- Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Taşkın Yönetim Planı’nın gereği yapılsaydı bu yıkım ve ölümler yaşanır mıydı?
- Dere yatakları düzenli olarak temizlense ise bu kadar rusubat birikir miydi?
- Rusubat önleyici yapılar yapılmış olsaydı bu kadar can ve mal kaybı yaşanır mıydı?
- Islah edilmiş dere yatağının içerisinde dahi görülebilen yapılara nasıl izin verilebiliyor?
- Taşkın yatağında olduğu bilindiği halde bu bölgeleri nasıl imara açtınız ve nasıl ruhsatlandırdınız?

Sep 2, 2021 08:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: İMO ANKARA.