webinar register page

DigDem – Presentasjon og informasjon
Jupiter presenterer DigDem – Digitalt Demokrati. Presentasjonen vil vise løsningens funksjonalitet, og det vil være åpent for å stille spørsmål underveis, og i etterkant.

Apr 23, 2020 01:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Are Lundby Kvaal.