webinar register page

Webinar banner
[#webinarRezero] Turisme d’usar i llençar
Les economies locals del Mediterrani depenen en bona part del turisme. No obstant, aquesta activitat suposa també una gran càrrega ambiental i pot arribar a significar el 8% de la generació de residus de les localitats. Per això, des de Rezero ens plantegem si és possible un turisme residu zero. Amb aquest webinar ens volem apropar a la visió crítica del turisme massificat i mostrar estratègies i alternatives que ja s’apliquen a Catalunya i Balears per promoure el turisme sostenible i sense residus. Però, té oportunitats de futur el turisme sostenible a llarg termini? És la pandèmia del COVID19 una oportunitat per canviar el rumb del turisme?

Nov 4, 2020 04:30 PM in Madrid

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register