webinar register page

Webinar banner
AKO ROZHODUJE RIADITEĽ ŠKOLY?
O tom, ako vydávať rozhodnutia v elektronickej podobe; čo si potrebuje pripraviť škola a riaditeľ a ako konkrétne pri vydávaní postupovať – od zápisu dieťaťa až po moment vyznačenia právoplatnosti

Lektorka: Ing. Erika Kusyová, konzultantka a školiteľka

Obsah webinára:
Riaditeľ školy je podľa zákona o e-governmente orgánom verejnej moci, a teda povinný vydávať rozhodnutia elektronicky (napríklad o prijatí dieťaťa, komisionálnych skúškach a iné). Webinár je z praktického hľadiska zameraný na vydávanie rozhodnutí v elektronickej podobe; čo si potrebuje pripraviť škola a riaditeľ a ako konkrétne pri vydávaní postupovať – od zápisu dieťaťa až po moment vyznačenia právoplatnosti. Zákonná povinnosť dnes v praxi naráža na viaceré komplikácie, otvára sa predovšetkým otázka pripravenosti škôl, pokiaľ ide o existujúce informačné systémy a výhľady do budúcnosti.
• Súvisiaca legislatíva.
• Elektronické schránky školy a rodičov – povinnosti a rozdiely.
• Certifikáty na podpisovanie v elektronickom svete.
• Vytváranie rozhodnutí, podpisovanie v elektronickej schránke.
• Vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí.
• Ukladanie elektronického dokumentu na ďalšie použitie na právne úkony.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre riaditeľov materských, základných stredných a spojených škôl.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Apr 19, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.