webinar register page

Webinar banner
Cementerar vi hemmasittande med digital undervisning?
Problematisk skolfrånvaro är ett brett begrepp och orsakerna till att elever faller utanför är många. Ute i kommunerna behöver skol- och elevhälsopersonal jobba både metodiskt och kreativt för att försöka nå ut till alla dessa elever och ge dem den undervisning de har rätt till. I det arbetet har digitala hjälpmedel bidragit med nya verktyg i verktygslådan. Men vilken effekt har de på elever med hög frånvaro?

Å ena sidan vittnar kommuner om att digitala insatser sänker tröskeln till skolan genom att ge eleven positiva undervisningupplevelser och möjligheten att öva på sociala situationer under hanterbara former.

Å andra sidan uttrycker vissa en rädsla för att undervisning utanför klassrummet legitimerar frånvaron och gör det lättare att stanna hemma. Hur kan vi undvika att insatsen blir en björntjänst och att vi cementerar den situation vi så innerligt vill att eleven ska få hjälp att ta sig ur?

I denna digitala diskussionspanel får vi höra representanter från tre olika kommuner diskutera dessa frågor med skolroboten AV1 som konkret exempel på ett digitalt hjälpmedel.

Panelen består av verksamhetsutvecklare Dominic Summerton från Göteborg, specialpedagog Eija Viitasaari från Landskrona, och specialpedagog Helena Pålsson från Nacka kommun. Moderator är Simon Ström från No Isolation.

Välkommen till en spännande diskussion med oss!

Innehåll:
10:00 - Introduktion, No Isolation
10:10 - Diskussion med paneldeltagare
10:40 - Frågor från “salen” och öppen diskussion
10:55 - Kort sammanfattning och tack för idag

Mar 29, 2023 10:00 AM in Stockholm

* Required information
Loading

Speakers

Simon Ström
Relations Manager @No Isolation
Dominic Summerton
Verksamhetsutvecklare @Göteborgs stad
Helena Pålsson
Specialpedagog @Nacka kommun
Eija Viitasaari
Specialpedagog @Landskrona stad