webinar register page

Webinar banner
Chapps voor sociale huisvestigingmaatschappijen
Ontdek de unieke oplossingen van Chapps voor sociale huisvestingmaatschappijen. Digitaliseer uw plaatsbeschrijvingen en de inspectie en onderhoud van je gebouwen.

Let op: alleen directieleden en medewerkers van een sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kunnen zich inschrijven. Het is belangrijk uw professioneel e-mailadres te gebruiken bij de inschrijving om dit te kunnen verifiëren.

Jul 15, 2020 11:00 AM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Dietrich Bruckmann.