webinar register page

Webinar banner
Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ
aneb Cesta kolem světa

Lektorka: Mgr. Jana Rohová

Obsah webináře:
Co je vlastně čtenářská gramotnost? Jak docílit toho, aby děti četly rády a rozuměly tomu, co čtou? Jak děti naučit kriticky myslet, pracovat s textem, diskutovat, argumentovat, prezentovat přečtené? Jaké používat materiály, metody při výuce čtení? Jak docílit toho, aby děti s chutí četly i mimo školu?
Zajímají Vás tyto otázky a hledáte na ně odpovědi? Pokud ano, je pro Vás připraven bezplatný webinář, kterým Vás provede zkušená lektorka Mgr. Jana Rohová:
„Na to vše se vám pokusím odpovědět, seznámím vás se svými zkušenostmi a nápady, které se mi v praxi osvědčily. Těším se, že i já se dozvím něco nového, protože setkávání s kolegy je vždy motivující a povzbuzující.
Ve druhé části webináře se zaměřím na představení celoročního projektu Cesta kolem světa, který jsem společně se svými žáky vytvořila v průběhu jednoho školního roku. Cesta kolem světa vyšla jako pracovní listy s metodikou pro učitele a dalšími nápady nejen pro čtení v roce. Projekt rozvíjí čtenářské dovednosti – porozumění a orientaci v textu, schopnost odpovědět na otázky, s textem dále pracovat, řešit problémy i rozvíjet představivost dětí. Využívá metody kritického myšlení...

Pro koho webinář doporučujeme:Webinář je určen především učitelkám/učitelům 1. stupně ZŠ, pedagogům s aprobací český jazyk, asistentům pedagoga ZŠ a vhodný je i pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 24, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Stanislava Andršová.