webinar register page

Webinar banner
Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Tarcza antykryzysowa
Pandemia koronawirusa postawiła sektor medyczny w pełnej gotowości, naukowców przed wyzwaniem szybkiego wynalezienia leku, a przedsiębiorców przed problemem dalszego działania w zupełnie innej rzeczywistości gospodarczej. COVID-19 spowodował dosłownie zatrzymania licznych sektorów i branż, w rezultacie powodując utratę przychodów i problemy płynnościowe wielu firm. W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców administracja i sektor bankowy uruchomiły nowe narzędzia wsparcia, które mają wspomóc biznes w przetrwaniu, ograniczyć skutki recesji i pozwolić wrócić na ścieżkę wzrostu.

W trakcie spotkania przedstawiciel Województwa Małopolskiego oraz eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Krakowskiego Parku Technologicznego przedstawią pakiety pomocowe dla przedsiębiorców oraz dostępne formy wsparcia.
Prowadzenie: Renata Deptała - Dyrektor Regionu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Program:
• Małopolska Tarcza Antykryzysowa
• Gwarancja de minimis
• Gwarancja Biznesmax z dotacją
• Fundusz Gwarancji Płynnościowych – nowy produkt dla średnich i dużych firm
• Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla MŚP i dużych firm
• Pożyczka płynnościowa POIR – nowy produkt ze środków unijnych dla MŚP
• Pożyczka płynnościowa z RPO WM – nowy produkt ze środków unijnych dla MŚP
• Podstawowe informacje o Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju oraz o pakiecie pomocowym Agencji Rozwoju Przemysłu
• Polska Strefa Inwestycji jako narzędzie wsparcia przedsiębiorców

Rejestrując się na webinarium, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:
imię i nazwisko, adres e-mail
przez Krakowski Park Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-394) przy ul. Podole 60, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000058058, o kapitale zakładowym 25.372.000,00 zł, NIP 675-11-

May 27, 2020 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Krakowski Park Technologiczny.