webinar register page

Webinar banner
Bir Dönem Kapanır Yeni Bir Dönem Açılırken: 1990'larla Yüzleşme Davaları
Hafıza Merkezi olarak 1990’lı yıllardaki ağır insan hakları ihlallerinde cezasızlık sorununu araştıran yeni bir rapor yayımladık. “1990’lı Yıllardaki Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlık Sorunu: Kovuşturma Süreci” başlıklı rapor, ihlallerle ilgili bugüne dek açılan ceza davalarının yargılama süreçlerini mercek altına alıyor. Bir süredir https://www.failibelli.org/ üzerinden devam etmekte olduğumuz dava izleme faaliyetinin bir ürünü olan raporda, duruşmalardaki gözlem bulgularına dayanılarak, davaların cezasızlığa sürüklenmesine neden olan mevzuat, uygulamalar ve yargı makamlarının tutumları inceleniyor.

Bu raporun hazırlanması vesilesiyle, Türkiye’nin demokratikleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan cezasızlık sorununu, Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği yeni dönemin dinamikleri üzerinden tartışacağımız çevrimiçi bir webinar düzenliyoruz. 

Program

15:00 – 15:15 Açılış ve Rapor Bulgularının Paylaşımı, Emel Ataktürk Sevimli
15:15 – 15:35 Yerel Dinamiklerin Sonuçsuz Kalan Adalet Arayışına Etkisi, Serdar Tekin
15:35 – 15:55 AB ile İlişkilerde Değişen Dinamiklerin Yerel İnsan Hakları Politikaları Üzerindeki Etkisi, Senem Aydın-Düzgit
15:55 – 16:15 Bölgesel ve Küresel Dinamikler Işığında Türkiye’de Demokratikleşememe Döngüsü, Evren Balta

Detaylar: https://bit.ly/3D1t0i2
Rapor: https://hakikatadalethafiza.org/wp-content/uploads/2021/11/Cezasizlik_KovusturmaSureci.pdf

Nov 18, 2021 03:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .