webinar register page

Webinar banner
Gluten og psykisk helse
Gratis webinar med anerkjente forskere og leger om temaet gluten og psykisk helse!

Program:
- Professor, dr. med Knut E.A. Lundin - Gluten - is it really the bad guy?
- Professor Alessio Fasano, MD - The Gut Brain Axis and How it is Influenced By Gluten Intake
- Dag Tveiten og Erik Hexeberg - Hvordan nyttiggjøre seg av ulike laboratorietester i behandlingen av
sykdommer knyttet til hjerne/nervesystemet - caser
- Diskusjon

Webinaret arrangeres i samarbeid med Nansen Neuroscience Network.

Nov 3, 2021 06:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Mat & atferd.