webinar register page

Webinar banner
Realizacja ochrony perymetrycznej oraz detekcji twarzy z wykorzystaniem urządzeń HDCVI
Szkolenie ma na celu przybliżenie technologii i urządzeń HDCVI w ofercie Dahua
Przedstawienie możliwości wykorzystania urządzeń HDCVI do realizacji bardziej złożonych zadań
Przedstawienie sposobu konfiguracji i działania algorytmów AI na wybranych przykładach
Możliwości wykorzystania informacji o zdarzeniach w innych systemach
Kamery FullColor w HDCVI
Transmisja Audio po przewodzie koncentrycznym

May 18, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Piotr Buzoń.