webinar register page

Uzm. Fzt. Hakan ÖZDEMİR '' GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları) Uygulamalarında Fizyoterapistin Yeri''

Apr 9, 2021 05:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KTO Karatay Üniversitesi.