webinar register page

Hội thảo Thông tin về Tiếp cận Nhà ở với Housing Choices Coalition / Informative Workshop on Housing Access with Housing Choices Coalition
Ngày 17 tháng 4 năm 2021
lúc 10:00- 11:30 sáng

Bạn có người thân bị khuyết tật là khách hàng của Trung tâm Khu vực và đang muốn tiếp cận một ngôi nhà mà bạn có thể mua được ?
Bạn có biết những lựa chọn nhà ở nào dành cho bạn và gia đình của bạn không?
PHP sẽ giới thiệu, "Liên Kết Lựa Chọn Nhà Ở", nếu bạn muốn biết cách đăng ký, đừng bỏ lỡ hội thảo thông tin này.

Chủ đề:
- Tổng quan về các lựa chọn nhà ở,
- Các loại nhà ở có sẵn trong Hạt Santa Clara,
- Cơ quan quản lý nhà ở.
- Những điều cần thiết để nhập quy trình đăng ký, tài liệu và các yêu cầu.
- Những điều gia đình mong đợi khi tìm kiếm nhà ở giá cả phù hợp.
- Tình trạng di dân tiếp cận nhà ở.
- Thông tin pháp lý mới về những thay đổi do trục xuất, do đại dịch,
thông báo trục xuất và nơi để kêu cứu.

Hội thảo được tài trợ một phần bởi DDS.

Apr 17, 2021 10:00 AM in Pacific Time (US and Canada)

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: PHP.