webinar register page

Webinar banner
Våld Mot Kvinnor
Freezonen,
kvinno-tjej-och brottsofferjour
bjuder in till ett unikt kostnadsfritt seminarium som riktas till yrkesutövare runt om i landet.
Föreläsare
Carin Holmberg Fil. dr. i sociologi/författare
Johanna Hildebrand författare
Vi kommer att prata om våld och uppbrottsprocessen, den komplexa verkligheten våldsutsatta lever i och hur du som yrkesutövare kan upptäcka, hjälpa och stötta utsatta.

Feb 22, 2021 02:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Susanna Udvardi.