webinar register page

Webinar banner
OPAKOVANÝ WEBINÁR: Keď nejde po anglicky všetko tak, ako by ste chceli
Ako učiť anglický jazyk deti s poruchami učenia a pozornosti na 1. stupni ZŠ

Naša skúsená lektorka Mgr. Libuša Bednáriková Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:

• Návody, ako efektívne pracovať so žiakmi 3. a 4. ročníka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predovšetkým s poruchami učenia a pozornosti.
• Tipy na metódy a postupy, ktoré pomáhajú žiakom s poruchami učenia pri výučbe cudzích jazykov na prvom stupni ZŠ.
• Nápady, ako viesť žiakov k samostatnosti pri rozvíjaní slovnej zásoby, učení gramatiky a písaní anglických slov a viet.

Pre koho webinár odporúčame: učitelia cudzích jazykov na 1. stupni ZŠ, asistenti a špeciálni pedagógovia

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára len vtedy, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Nov 10, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.