webinar register page

Webinar banner
Закуси с мен online: Елена Дречева. Лидерът, танцуващ в буря
Пандемията показа слабостите на компаниите. Дигиталната революция, която се очакваше, се случи много по-бързо от предположенията. Компаниите получиха различно ускорение и в различна посока. Всички започнахме да търсим устойчивостта не като дестинация, а като начин на съществуване.

От какво имаме нужда в тази буря от събития:
- Технологии, фундаментално ориентирани към хората
- Решения, базирани на данни – информирани, скоростни решения за осигуряване на бизнес континюитета
- Автоматизация на тежки и рутинни задачи
- Мениджърски умения за осигуряване на организационна трансформация

За лидерът, танцуващ в буря и предизвикателствата на днешната бизнес среда ще си говорим с Елена Дречева - изпълнителен директор на Коника Минолта България.

Събеседник на г-жа Дречева в онлайн закуската ни през септември ще бъде съоснователят на Limacon – Иван Бондоков.

Очакваме ви на дигитална закуска от 08:30 вкъщи или в офиса, за една по-различна сряда сутрин.

Sep 30, 2020 08:30 AM in Sofia

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Limacon.