webinar register page

Unifikovaný monitoring rozsiahlych databázových prostredí (Oracle, MySQL, PostgreSQL, MS SQL)
Hľadáte optimálne riešenie monitoringu heterogénnych databázových prostredí? Sú pre Vás databázy zdrojom udalostí, ktoré majú byť prezentované v Zabbixe? Webinár ponúkne odpovede na tieto otázky a predstaví robustné riešenie monitoringu databáz Oracle, MySQL, PostgreSQL a MS SQL pre Zabbix.

Jul 2, 2020 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Zabbix Webinars.