webinar register page

This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
S & T : HA konfiguracia pre Zabbix server
Vysoká dostupnosť pre Zabbix server – ako funguje, ako sa konfiguruje a administruje. Poďte si pozrieť živú ukážku fungovania Zabbix servera v natívnej HA konfigurácii.

May 24, 2023 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
* Required information
Loading