webinar register page

Effekterna av covid-19 på bolagsjurister: forskningsresultat och praktiska tips
Presentation av enkätstudie som genomförts av arbetspsykologen Jens Näsström i samarbete med Sveriges Bolagsjurister under covid-19.

Studien del i ett större forskningsprojekt med fokus på hur covid-19 och distansarbete påverkar jurister.

Oct 21, 2020 10:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jens Näsström.