webinar register page

Business and IP Solutions for Software engineering
Softver je danas svuda oko nas! Omogućava mašinama i sistemima da rade u svim segmentima svetske ekonomije - od aplikacija koje kontrolišu medicinske uređaje, analiziraju ljudsko ponašanje do igara i društvenih mreža. Softver je važan deo svakodnevnice, pa su i licence za softver od izuzetne važnosti za razvojne timove i softverske kompanije, omogućavajući im da zaštite svoj rad i profitiraju.

Licenciranje softvera i zaštita intelektualne svojine u ovoj oblasti, tema je vebinara Business and IP Solutions for Software engineering koji organizujemo u saradnji sa Švajcarskim institutom za intelektualnu svojinu. Da sagledamo i biznis i pravnu stranu - dve strane medalje izazova zaštite u razvoju softvera, pomoći će Janko Pavlović, osnivač i direktor kompanije Digital worx i David Staerkle iz Švajcarskog instituta za intelektualnu svojinu.

Oni će između ostalog razgovarati o komercijalizaciji i IP zaštiti softvera, šta su licence i ugovori o licenciranju, koja IP prava mogu biti licencirana, tipovima ugovora, razlozima za licenciranje, a sve potkrepljeno primerima iz prakse.

Oct 7, 2021 10:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .