webinar register page

Webinar banner
Webinar Covid-19 en kwetsbare groepen
: In de afgelopen anderhalf jaar hebben we te maken gekregen met een pandemie vanwege het Covid-19-virus. De gezondheidszorg, met name de ziekenhuiszorg en de huisartsen, heeft in die tijd op scherp gestaan.
De Nederlandse overheid heeft in haar beleidskeuzes voor de preventie en de zorg scheidslijnen gemaakt die naar het oordeel van velen nadelig zijn geweest voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals ongedocumenteerden, personen uit lage sociaal-economische klassen, laaggeletterden.
Het webinar van de JWS zal hier aandacht aan besteden, en we zullen proberen oplossingen te zoeken uit geleerde lessen. We hebben drie prominente sprekers gevonden, die de kwestie van diverse kanten zullen belichten. Daarna vindt er een discussie plaats met de deelnemers van de webinar.

Nov 3, 2021 07:00 PM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Hans Rohlof.