webinar register page

Webinar banner
ЕДУИНО ВЕБИНАР: Дизајнерско размислување (design thinking) како наставен метод за ученици од основно и предучилишно образование
Во иновативната и трендовска педагогија се поголема е тенденцијата дизајнерското размислувањето да се вклучува како метода во наставата. На овој вебинар ќе бидат презентирани практични примери како преку активности во училницата да се имплементира дизајнерското размислувањето во наставната методологија.

Nov 17, 2021 05:55 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .