webinar register page

Webinar banner
Com vendre oferta cultural i connectar amb les noves generacions i públics - #FormacioGi 25/11/2020
Conèixer les necessitats i interessos de les noves generacions i públics i veure com, empreses i entitats, poden comunicar amb el públic més jove per vendre entrades, productes i/o serveis turístics culturals.
Horari: de 10:30h a 12h

Nov 25, 2020 10:30 AM in Madrid

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register