webinar register page

Webinar banner
Humor vo vzdelávaní. Ako na to?
Ako hľadať súvislosti medzi zdanlivo vzdialenými predmetmi použitím humoru a dôvtipu alebo o tom, že matematika nemá tak ďaleko od fyziky a slovenčiny

Poďte s naším skúseným lektorom prof. RNDr. Jozefom Hvoreckým, PhD., na virtuálnu prechádzku týmito témami:

• Návody, ako rozvíjať osobnosť detí, aby poznatky z jednotlivých predmetov nevnímali izolovane a nemusela tak vznikať priepasť medzi prírodovednými a humanitnými disciplínami.
• Tipy na úlohy, ktoré môžu oživiť výučbu – či už v rámci vyučovania, ale najmä počas mimoškolskej činnosti.
• Nápady, ktoré budete môcť využiť na rozvoj tvorivosti žiakov, ich komunikačných schopností a ich vzájomnej spolupráce v malých aj väčších skupinách.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre každého, kto si je vedomý, že ešte nevie všetko. A nemusí to byť iba učiteľ matematiky, fyziky alebo slovenčiny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prípade, ak ste rodič, do polí, ktoré sa týkajú škôl, zadajte, prosíme, text "rodic".

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov

Potvrdením registrácie zároveň súhlasíte s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 7, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelova | RAABE.