webinar register page

Webinar banner
Wysigings op Basiese Onderwyswetgewing (BELA Bill)
Die Portefeuljekomitee oor Basiese Onderwys nooi belanghebbendes en belangstellende individue uit om skriftelike kommentaar oor die BELA-wetsontwerp (B2-2022) in te dien.

Sluit by ons aan om uit te vind wat jy moet weet oor die veranderende onderwyswette. Dit is nou die tyd om jou geskrewe insette te lewer ......

Tydens hierdie sessie sal ons inligting en antwoorde gee op die volgende drie vrae:
1. Wat is goed omtrent die BELA-wetsontwerp?
2. Wat is kommerwekkend oor die voorgestelde
wysigings?
3. Wat staan jou as besorgde Suid-Afrikaner te
doen?

May 25, 2022 04:30 PM in Johannesburg

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .