webinar register page

Webinar banner
Covid-19 ile Mücadelede Ulusal Eşitlik Kurumları: Avrupa ve Türkiye Örnekleri - Equality Bodies During Covid-19 Pandemic: Examples from Europe and Turkey
Covid-19 ile Mücadelede Ulusal Eşitlik Kurumları: Avrupa ve Türkiye Örnekleri

Moderatör: Dr. Dilşad Çiğdem Sever, Atılım Üniversitesi

Konuşmacılar:
- Tamás Kádár, Equinet (Avrupa Eşitlik Kurumları Ağı) Yardımcı Direktörü
- Doç. Dr. Ulaş Karan, Bilgi Üniversitesi

Equality Bodies During Covid-19 Pandemic: Examples from Europe and Turkey

Moderator: Dr. Dilşad Çiğdem Sever, Atılım University

Speakers:
- Tamás Kádár, Equinet Deputy Director
- Associate Prof. Ulaş Karan, Bilgi University

Jul 24, 2020 02:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Eşit Haklar İçin İzleme Derneği.