webinar register page

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan - hur och varför?
Unikum har bjudit in Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby, författarna bakom böckerna Systematiskt kvalitetsarbete - på alla nivåer och Pedagogisk dokumentation - utvecklas och lära tillsammans, för att ta del av deras bästa tips på hur du utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

För många är systematiskt kvalitetsarbete (SKA) ett naturligt sätt att förbättra verksamheten och barnens utveckling, medan det för andra förknippas med stress och otydlighet. Unikum har bjudit in författarna till boken Systematiskt kvalitetsarbete - på alla nivåer för att höra hur de lyckades få SKA till att bli en integrerad del av förskolan. Hur ser man till att pedagoger och rektorer får rätt förutsättningar att lyckas? Och hur ser man till att kommunikation, dokumentation och SKA inte blir tre separata delar som leder till tredubbelt arbete?

Vi går igenom:
-Hur får man till att SKA blir en integrerad del i förskolans arbete?
-Hur hänger pedagogisk dokumentation ihop med SKA?
-Vad är syftet med SKA för olika nivåer och roller?
-Hur jobbar man med målsättningar? Ska man mäta resultat, vad ska man mäta och hur ska man mäta?
-Vad fyller digitala verktyg för syfte i arbete med SKA?

Datum: 8 oktober
Tid: 9.15-10.00

Webbinariet är kostnadsfritt och du kan ansluta via mobil, padda eller dator. Vi använder oss av Zoom för webbinariet och du får ett bekräftelsemejl med information om hur du ansluter när du har anmält dig. Du har möjlighet att ställa frågor under webbinariet.

Oct 8, 2020 09:15 AM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Leicy Olsborn Björby
Leicy Olsborn Björby är utbildad konstnär och ateljerista. Leicy har lång erfarenhet av arbete som konstnär och ateljerista från förskola till högstadie samt som bild och slöjdlärare upp till årskurs 9 och med skapande skola projekt. Leicy är även författare, föreläsare och utbildningskonsult. Idag är Leicy anställd i Västerås Kommun och tillsammans med en kollega driver hon KÅC - Kreativt ÅteranvändningsCenter. Leicy arbetar också som konsult åt Reggio Emilia Institutet med processhandledning, föreläsningar och workshops.
Gunilla Essén
Gunilla Essén arbetar idag som pedagogista i Norrbacka förskolenhet i Märsta, Sigtuna kommun. Gunilla är utbildad förskollärare, grundskollärare och pedagogista med lång erfarenhet i utbildningssystemet. Gunilla är även författare, föreläsare och utbildningskonsult. Gunilla arbetar också som konsult åt Reggio Emilia Institutet med processhandledning, föreläsningar och workshops.