webinar register page

Webinar banner
Innovation that scales - the role of accelerators in transforming retail industry / Inovacija koja skalira - uloga akceleratora u transformaciji maloprodaje
If you ever wondered how corporate accelerators worked, why companies decide to organize them, what preparations need to take place beforehand and how are they managing to bridge the gap between startup and corporate culture, join us on November 19 at 4pm CET, for a talk about a very concrete case from the Russian market, happening in the retail industry as we speak. We’ll talk about the retail chain Lenta, which runs over 400 shops in almost 90 Russian cities and what led them to partner up with GenerationS, whose team has handled over 500 startup accelerations and which comprises a network of more than 1500 experts and mentors that are helping in strengthening the community gathered around innovation.
________________________________________________

Ukoliko ste se pitali kako funkcionišu korporativni akceleratori, zašto se kompanije odlučuju za njih, kakve im sve pripreme prethode i na koji način uspevaju da premoste jaz između startap i korporativne kulture, priključite nam se 19.novembra od 16h, kada ćemo predstaviti vrlo konkretan primer sa ruskog tržišta i to onaj koji se trenutno dešava u industriji maloprodaje. Pričaćemo o tome kako se maloprodajni lanac Lenta, koja ima mrežu od skoro 400 prodavnica u gotovo 90 ruskih gradova, odlučio da u ovaj strateški poduhvat uđe sa GenerationS, čiji tim je uveo više od 500 startapa u akceleraciju i koji raspolaže mrežom od preko 1500 eksperata i mentora koji pomažu u osnaživanju zajednice okupljene oko inovacija.

Jelena Šaranović će više o ovome pričati sa našim gošćama iz Moskve, a to su Anna Larionova i Irina Martynova. Anna je menadžer inovativnog razvoja u Lenti, kojoj se priključila nakon što je bila konsultant za Međunarodnu banku za obnovu i razvoj, a Irina je na čelu sektora koji se bavi kreiranjem i razvojem strategija za inovacione projekte u GenerationS i deo je tima koji je na samitu korporativnih startapa 2018. nagrađen za najbolji korporativni akcelerator u Evropi.

Nov 19, 2020 04:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ICT Hub.