webinar register page

Webinar banner
”Everyone has a breaking point” - Dr Alexander Kledzik
Råd för behandling inom primärvård vid stress och utmattning. Vilken belastning har din patient upplevt? Kan den vara relativ? Ska du välja psykolog, fysioterapeut eller båda? I vilken ordning och när?
Dr Alexander Kledzik
Spec. i rehabiliteringsmedicin
MAL Bragée Rehab - utmattningsenheten

Jun 9, 2021 04:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register