webinar register page

TİDE AKADEMİ Yaz Söyleşileri: "Uluslararası Akademik Forum 2020'nin Ardından: Yeni Normalde Denetim Olgusuna Bakış"

Jul 14, 2020 06:30 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Türkiye İç Denetim Enstitüsü.