webinar register page

Webinar banner
This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Bí kíp kiếm điểm TOEIC tối thiểu 680
Nếu không đạt TOEIC 680 điểm, cánh cửa trở thành tiếp viên hàng không gần như đóng lại với bạn.
Đó là khi bạn chưa tham gia buổi chia sẻ này:
-> LỔ HỔNG KIẾM ĐIỂM - 4 Tuyệt chiêu làm bài lên 680

- Kỹ thuật PHÂN CHIA THỜI GIAN, làm thế nào để kiểm soát thời gian làm bài.
- Kỹ thuật ĐÁNH ĂN CHẮC, tập trung vào những part trọng tâm dễ lấy điểm nhất trong đề thi.
- BỘ TỪ VỰNG DẤU HIỆU CÂU ĐÚNG, những từ vựng thường gặp trong bài thi.
- BỘ NHẬN DIỆN DẤU HIỆU NGỮ PHÁP, chỉ ra các loại ngữ pháp chắc chắn có trong đề.

Nếu bạn giỏi ngay từ đầu thì quá tốt. Nếu CHƯA giỏi, thì CHIẾN THUẬT LÀM BÀI là điều cần nhất bây giờ
Tham gia ngay và hoàn toàn MIỄN PHÍ
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .